Zakres usług adwokatów

Adwokaci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze, swój zawód mogą wykonywać indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Adwokaci w przeciwieństwie do radców prawnych nie mają możliwości pozostawania w stosunku pracy z pracodawcami prywatnymi oraz państwowymi. Pomimo to, usługi świadczone przez adwokatów, cieszą się niemniejszym zainteresowaniem co usługi, które oferują radcowie prawni.

Czego możemy oczekiwać od tych pierwszych?

Co możesz zlecić adwokatowi

Adwokat najogólniej ujmując, ma za zadanie świadczyć pomoc prawną. Co kryje się pod tym pojęciem? Przede wszystkim warto wskazać, że adwokaci w dużej mierze zajmują się opiniowaniem prawa. Czynią to najczęściej na zlecenie firm, zarówno korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ponadto do podstawowych obowiązków adwokatów należy sporządzanie pism prawniczych. Mowa tutaj przede wszystkim o przygotowywaniu umów, interpretacji prawniczych czy pozwów sądowych, jak również przygotowywaniu projektów aktów prawnych.

Do zadań adwokatów należy również reprezentowanie klientów przed sądami czy urzędami. Adwokaci mają możliwość pełnienia roli pełnomocników swoich klientów. Bardzo często towarzyszą klientom podczas spotkań biznesowych. Są obecni podczas negocjacji oraz zatwierdzania warunków umowy. Adwokaci pełnią rolę doradców w zakresie prawa.

Niemniej często występują w imieniu swoich klientów, bez ich obecności. Ponadto, co jest niezwykle istotne, adwokaci w przeciwieństwie do radców prawnych, mają możliwość reprezentowania swoich klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych. Jest to jeden z podstawowych elementów odróżniających adwokatów i radców prawnych. Adwokaci równie często współpracują z klientami indywidualnymi, jak również z firmami. Warto podkreślić, że każdy adwokat może specjalizować się w innej dziedzinie prawa.

Nie sposób bowiem być alfa i omegą. Przepisy prawne zmieniają się tak często, że trudno niekiedy za nimi nadążyć. Adwokaci, którzy świadczą usługi w każdej dziedzinie prawniczej – prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie karnym, prawie celny, prawie zamówień publicznych etc., tak naprawdę nie specjalizują się w żadnej z tych dziedzin. Dlatego wybierając odpowiedniego prawnika, warto zdecydować się na takiego, który co najwyżej podejmuje się spraw z zaledwie kilku dziedzin prawa.

Daje to zdecydowanie większe szanse na wnikliwe, a przede wszystkim trafne podejście do sprawy.

odmowa sprostowania adwokatmikolajczak.pl www.nanocluster.pl