Strażak – zawód z powołania?

Bez wątpienia zawód strażaka zalicza się do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Niemal codziennie strażacy ryzykują własne zdrowie i życie, żeby nieść pomoc potrzebującym. Czy w związku z tym kandydaci, którzy chcą przystąpić do OSP muszą mieć powołanie? Chęć niesienia pomocy to najważniejsze zadanie dla strażaka. Z pewnością osoby, które chcą pełnić taką funkcję muszą być nie tylko odważne, ale także i ofiarne. Niejednokrotnie z doniesień prasowych wynikało, że strażak zginął uczestnicząc w akcji ratowniczej.

Nie każdy nadaje się, żeby pełnić taką funkcję, jednak ci, którzy się na to decydują należą do bardzo odważnych osób. Warto pamiętać, że w pracy strażaka każdy dzień wygląda inaczej. Strażacy muszą być w pełnej gotowości, żeby wykonać najróżniejsze zadania. Niektóre z nich są bardzo trudne i wymagają dużej siły fizycznej i dobrej sprawności. Praca strażaka nie zalicza się do prostych, dlatego tym bardziej osoby, które świadomie go wybierają posiadają powołanie do wykonywania tych wszystkich obowiązków.

piaskowanie suchym lodem www.gpwnagpw.pl

Może Ci się również spodoba