Stosunki Unii Europejskiej z Azją

Kultura azjatycka i europejska to dwie, bardzo różne osobliwości, które coraz częściej muszą ze sobą współpracować na arenie międzynarodowej, nie tylko w kontekście relacji indywidualnych, ale także na skalę globalną – politycznie, gospodarczo i kulturowo. Ciekawym zagadnieniem jest więc rozważnie, jak wyglądają stosunki Unii Europejskiej z niektórymi azjatyckimi krajami.

UE przede wszystkim skupia swoje działania w Azji na pomocy w rozbrojeniu i utrzymaniu równowagi gospodarczej i politycznej, dążąc także do podjęcia współpracy handlowej na dużą skalę, a także zniesienia barier celnych. Właśnie do takich dyskusji służy szczyt ASEAN, gdzie przedstawiciele UE, a także państw azjatyckich – Japonii, Chin, Korei Południowej, a także od 2005 roku Indii, Pakistanu i Mongolii decydują wspólnie na temat kwestii politycznych, ekonomiczno-finansowych i kulturowo-intelektualnych.

Z tego dialogu może powstać wiele dobrego, przyczyniając się do rozwoju obu regionów.

www.fundacja-spoleczn.pl