Różnice międzykulturowe

Podział świata na kultury Wschodu i Zachodu jest dosyć umowny i często trudno ustalić, jakich konkretnie obszarów dotyczy ta terminologia.

Jednak niezaprzeczalny jest fakt, że do kultur Zachodu zalicza się głównie kraje wysokorozwinięte, jak Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, czy Niemcy, natomiast termin Wschód odnosi się do bardzo różnych rejonów, od krajów Europy Wschodniej, po Azję i to właśnie region Azjatycki najczęściej nazywany jest kulturą Wschodu.

Trzy wielkie rejony geograficzne Azji mają słowo „wschód” w nazwie – Bliski Wschód, czyli państwa, jak Irak, Iran, Egipt, Cypr, Kuwejt, Palestyna, Syria, czy Turcja; Środkowy Wschód, czyli Indie, Nepal, Afganistan, Pakistan i okoliczne kraje oraz Daleki Wschód, czyli Korea, Japonia, Chiny.

Różnice między Wschodem, a Zachodem są bardzo znaczące, nie tylko ze względów czysto geograficznych, jak klimat, czy położenie, ale przede wszystkim ze względów kulturowych.

Poszczególne państwa różnią się między sobą podejściem do świata polityki, do religii, czy kwestii moralnych.

Żyjemy jednak w globalnej wiosce i okazuje się, że coraz częściej różnice te zacierają się i pokazują, jak wyjątkowe skarby możemy znaleźć we wcześniej niedostępnych regionach.

http://suplementydiety.net/ sprawdź naszą stronę www w nowym wydniu