Rodzaje zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, czyli stan wywołany wprowadzeniem do powietrza, wody czy gleby substancji w stanie stałym, gazowym i ciekłym, których skład i ilość jest niezgodny z normami jest niezwykle niebezpiecznym i postępującym zjawiskiem, które doczekało się klasyfikacji na rodzaje. A jakie rodzaje zanieczyszczeń środowiska możemy wyróżnić? Wśród najbardziej oczywistych, a co za tym idzie najbardziej popularnych, rodzajów zanieczyszczeń plasują się przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód. Mniej rozpowszechnione ze względu na kampanie społeczne, jednakże równie niebezpieczne są natomiast zanieczyszczenia hałasem czy światłem.

Niezwykle trujące i zagrażające przyrodzie, a także organizmom żywym są także skażenia promieniotwórcze. Wśród mniej szkodliwych, jednakże równie istotnych, chociażby ze względu na niezwykłe walory estetyczne polskiej natury zapisują się również zanieczyszczenia krajobrazów. Nie ulega wątpliwości, że mnogość kategorii obejmujących rodzaje zanieczyszczeń środowiska świadczy o dużej skali problemu, a także o jego rozwoju.

Stąd też wynika szereg akcji informacyjno-edukacyjnych, które mają na celu nie tylko usuwanie zanieczyszczeń, ale także zapobieganie ich namnażaniu się.

dobry adwokat katowice