Przyczyny i skutki smogu

Smog, czyli nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz takich zjawisk atmosferycznych, jak nadmiernej wilgotności powietrza czy braku wiatru.

A jakie są przyczyny i skutki tego zjawiska? Smog spowodowany jest przede wszystkim emisją spalin i pyłów do atmosfery, dlatego też za głównych winowajców rozwoju tego zjawiska uznaje się fabryki, zakłady przemysłowe i samochody.

Samemu zjawisku smogu, zwłaszcza w dużych metropoliach, towarzyszą czasem także kwaśne deszcze, które potęgują niszczycielską moc tego zjawiska.

A jakie są skutki występowania smogu? Konsekwencje tego zjawiska możemy podzielić na te, które dotykają bezpośrednio ludzi oraz te, które dotyczą raczej powierzchni użytkowych czy architektonicznych.

Dlatego też niszczycielska moc smogu objawia się poprzez niszczenie elewacji budynków czy pomników oraz obniżenie samopoczucia mieszkańców miast i częstsze występowanie u nich alergii czy chorób astmatycznych.

Nie ulega więc wątpliwości, że smog jest niezwykle szkodliwym i groźnym zjawiskiem, które nieustannie rozwija się wraz z postępem cywilizacyjnym.

Warto więc próbować mu przeciwdziałać, bowiem pomoże to w ochronie środowiska, ale i zdrowia mieszkańców miast.

pieniadze.ofefundusze.pl