katarzynalaska.pl - nowe technologii Blog

Kultury męskie, kultury kobiece

Zastanawiając się nad relacjami ludzi Wschodu i Zachodu warto pomyśleć, jak wiele, często subtelnych różnic kulturowych może mieć znaczący wpływ na wzajemne stosunki. Zwłaszcza, gdy przychodzi do wspólnej pracy,

Różne poglądy na wychowanie dzieci

Okazuje się, że w relacjach Wschód-Zachód można znaleźć dużo kwestii, o których często nie myślimy, że mogłyby być znaczące – jednak gdy przychodzi do sedna sprawy okazuje się, że

Stosunki Unii Europejskiej z Azją

Kultura azjatycka i europejska to dwie, bardzo różne osobliwości, które coraz częściej muszą ze sobą współpracować na arenie międzynarodowej, nie tylko w kontekście relacji

Wakacje na Wschodzie Europy

Poznając różnice i podobieństwa kulturowe między ludźmi Wschodu i Zachodu można od razu spróbować wyjazdu na Bliski, a nawet Daleki Wschód i posmakowania samemu ich tradycji

Różnice międzykulturowe

Podział świata na kultury Wschodu i Zachodu jest dosyć umowny i często trudno ustalić, jakich konkretnie obszarów dotyczy ta terminologia. Jednak niezaprzeczalny jest fakt, że

Zakres usług adwokatów

Adwokaci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze, swój zawód mogą wykonywać indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Adwokaci