katarzynalaska.pl - nowe technologii Blog

Trzy grupy ziół

Jak już wcześniej zostało wspomniane zioła tak naprawdę podzielić możemy na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią rośliny o właściwościach leczniczych. W jej skład wchodzą

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska

Problem zanieczyszczenia środowiska kojarzy nam się raczej z dostrzegalnymi zatruciami gleby i wody czy też z powszechnie znanymi zjawiskami, takimi jak dziura ozonowa, smog czy kwaśne deszcze. Jednakże poważnym,

Rodzaje zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, czyli stan wywołany wprowadzeniem do powietrza, wody czy gleby substancji w stanie stałym, gazowym i ciekłym, których skład i ilość jest niezgodny z normami jest niezwykle niebezpiecznym

Zioła w doniczkach

Myśląc o sadzeniu ziół w doniczkach nie ograniczajmy się tylko do doniczek stojących na naszych oknach. Często dodatkowe pojemniki, w postaci doniczek, wspomagają hodowlę ogródkową

Suszenie w domu

Suszenie ziół należy rozpatrywać w kilku aspektach. Suszenie przemysłowe, czyli wysuszyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, wykorzystując park maszynowy, czyli odpowiednie

Przyczyny i skutki smogu

Smog, czyli nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz takich zjawisk atmosferycznych,