katarzynalaska.pl - nowe technologii Blog

Zbieranie liści ziołowych, owoców i nasion

Aby uzyskać susz ziołowy jak najbardziej wartościowy pod względem zarówno wartości odżywczych jak i walorów smakowych, należy zbierać potrzebny nam materiał, czyli w tym przypadku liście w okresie,

Jakie są skutki zanieczyszczeń środowiska?

Zanieczyszczenia środowiska to stany spowodowane przedostaniem się do gleby, wody czy powietrza szkodliwych substancji w stanie stałym, ciekłym bądź gazowym o nieodpowiednim składzie

Trzy grupy ziół

Jak już wcześniej zostało wspomniane zioła tak naprawdę podzielić możemy na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią rośliny o właściwościach leczniczych. W jej skład wchodzą

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska

Problem zanieczyszczenia środowiska kojarzy nam się raczej z dostrzegalnymi zatruciami gleby i wody czy też z powszechnie znanymi zjawiskami, takimi jak dziura ozonowa, smog czy kwaśne deszcze. Jednakże poważnym,

Rodzaje zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, czyli stan wywołany wprowadzeniem do powietrza, wody czy gleby substancji w stanie stałym, gazowym i ciekłym, których skład i ilość jest niezgodny z normami jest niezwykle niebezpiecznym

Zioła w doniczkach

Myśląc o sadzeniu ziół w doniczkach nie ograniczajmy się tylko do doniczek stojących na naszych oknach. Często dodatkowe pojemniki, w postaci doniczek, wspomagają hodowlę ogródkową