Organizacje ekologiczne – dlaczego wzbudzają kontrowersje?

Na świecie, w wielu krajach, działa wiele organizacji pozarządowych. Zajmują się one bardzo różnymi tematami, także tymi, które wzbudzają sporo społecznych emocji. Warto wskazać w tym zakresie chociażby tematykę ekologiczną, jaka w tym momencie zalicza się do najbardziej palących – zwłaszcza na gruncie szeroko pojmowanego Zachodu. W Europie o ekologii słyszymy cały czas.

Pojawiają się postulaty, propozycje rozwiązań, czasami także konkretne prawne regulacje, które mają poprawić kondycję środowiska naturalnego. Warto w tym zakresie wskazać adekwatne rozwiązania, albowiem jedynie takie są w stanie zmienić efektywnie rzeczywistość wokół nas. Zajmują się tym specjaliści, także ci związani z organizacjami aktywnymi na rzecz środowiska. Takie nazwy jak WWF czy Greenpeace są raczej świetnie znane i nie ma w tym względzie specjalnych wątpliwości.

Jednakże odbiór tych organizacji oraz ich ocena po stronie ludzi bywa już bardzo odmienna. Z czego to wynika? Przede wszystkim z zarzutów o to, że działacze stosują nierówne kryteria oceny działań poszczególnych państw. Przykładowo Polska krytykowana jest w raportach i oświadczeniach Greenpeace za rozwijanie energetyki opartej na węglu, a kolejne kopalnie węgla otwierane w Niemczech nie spotykają się z jakąkolwiek negatywną oceną. Ten brak symetrii jest dla wielu osób rażący i stawia pod znakiem zapytania wiarygodność międzynarodowej organizacji.

Warto działać tak, aby wzbudzać zaufanie społeczne Kontrowersje budzą także niektóre formy protestu, które są podejmowane przez ekologicznych aktywistów. Przykuwanie się do drzew, wspinanie na fabryczne kominy i rozwijanie nielegalnych transparentów to kroki, które wzbudzają spore wątpliwości wśród opinii publicznej. Pojawia się wręcz termin „ekoterroryzm”, nawet jeśli przesadzony, to będący reakcją na bardzo konkretne działania członków organizacji. Z kolei WWF bywa oskarżane o spożytkowanie sporej liczby środków zebranych na ochronę zwierząt na wewnętrzne cele statutowe, o czym wspominają medialne doniesienia.

Wszystko to nie buduje pozytywnego wizerunku tych przedsięwzięć. Bez wątpienia potrzebne jest, aby organizacje zajmujące się środowiskiem naturalnym były aktywne i realizowały konkretne programy w zakresie edukacji, a nawet by podejmowały interwencje tam, gdzie jest to zasadne (chodzi tutaj zwłaszcza o obronę praw zwierząt, które bywają łamane w drastyczny sposób). Jednakże trzeba w tym wszystkim zachować niezbędną dozę zdrowego rozsądku i zadbać o to, aby ludzie nie zaczynali odczuwać wobec eko-aktywistów niechęci. Największy wpływ mają na to oni sami – mogą pokazać się jako ludzie wyważeni i skoncentrowani na merytoryce lub skupiający się na emocjonalnych posunięciach.

http://br-kancelaria.com/