Kultury męskie, kultury kobiece

Zastanawiając się nad relacjami ludzi Wschodu i Zachodu warto pomyśleć, jak wiele, często subtelnych różnic kulturowych może mieć znaczący wpływ na wzajemne stosunki. Zwłaszcza, gdy przychodzi do wspólnej pracy, otwierania nowych działów firmy za granicą, czy nawet do relacji partnerskich. Często różnice mentalne zależą od zamożności kraju, szerokości geograficznej, a nawet liczby ludności. Również stosunek do życia może być diametralnie inny.

Tak właśnie dzieje się przy podziale na społeczeństwa „męskie” i „kobiece”. Kultury kobiece to kraje, gdzie kluczowe wartości to opieka o innych, troska, porozumienie, zdolność do kompromisów i negocjacji – są to przede wszystkim kraje Europy Północnej, jak Szwecja, Norwegia, Dania. Kultury męskie to natomiast bogate państwa Europy Zachodniej, gdzie ważne są pieniądze, praca, współzawodnictwo, a konflikty rozwiązywane są siłą. Bliski Wschód również diametralnie się różni, zwłaszcza od Europy Północnej i przede wszystkim stosunkiem do równouprawnienia kobiet i możliwością robienia przez panie kariery, zaliczają się zdecydowanie do krajów „męskich” – bliskie relacje między ludźmi z tak odmiennych kultur będą więc wymagały wielu kompromisów.