Kiedy adwokat traci prawo wykonywania zawodu?

Chociaż może to nie dla wszystkich jest dostatecznie jasne, to prawda jest taka, że adwokat także podlega ocenie. On także musi się trzymać określonych zasad, a jeśli tego nie robi, to oceniany jest przez specjalną komisję. Ona może stwierdzić, że adwokat jest zawieszony w swoich działaniach na określony czas, albo całkowicie wykluczyć go z możliwości wykonywania zawodu. Dlatego też, warto wiedzieć, w jakich sytuacjach może pojawić się taka konieczność, bo tak naprawdę klienci korzystający z usług takiego adwokata, mają prawo złożyć zażalenie, jeśli będą uważać, że działanie adwokata było nieetyczne.

Kiedy możemy zgłosić swoje zastrzeżenia?

Jeżeli zastanawiamy się, kiedy możemy zgłosić swoje zastrzeżenia, aby odpowiednia komisja przyjrzała się pracy adwokata, to warto wiedzieć, że powinniśmy to zrobić, jeśli uważamy, że została naruszona tajemnica, jaka obowiązuje adwokata. Wszystko co mu mówimy, musi pozostać między nami.

On nie może opowiadać o tym dalej. Tak samo wszystkie zebrane w sprawie dokumenty, muszą być przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu. Co więcej, wiedza którą dzięki nam uzyskał, nie może być przez niego wykorzystywana, do próby osiągnięcia większych korzyści, poprzez chociażby sugerowanie, że zostanie ona ujawniona. Do tego jeszcze, adwokat ma obowiązek na nasze żądanie, wydać wszystkie dokumenty, które były potrzebne przy danej sprawie.

Dotrzymywanie terminów

Warto również wiedzieć, że adwokatów obowiązują różnego rodzaju terminy, które określają, w jakim czasie powinny być składane poszczególne dokumenty. Jeśli okaże się, że się spóźnił, albo zapomniał i jakiś dokument nie został przez niego złożony w wyznaczonym czasie, a w związku z tym, doszło do przedawnienia roszczenia, to również takie działanie powinniśmy zgłosić do odpowiedniej komisji.

Ona oceni działania naszego adwokata i określi, czy należy go zawiesić w wykonywaniu zawodu.

Jeszcze są inne sytuacje

Co więcej, warto zdawać sobie sprawę z tego, że adwokat nie będzie mógł wykonywać swojego zawodu, jeśli np. jego małżonek pełni funkcje sędziowskie albo prokuratorskie. Poza tym, zostanie też odsunięty od wykonywania zawodu, jeśli z jakiegoś powodu zostanie uznany za trwale niezdolnego do jego wykonywania, albo będzie ubezwłasnowolniony. Co zrozumiałe, jeśli sąd orzeknie jego winę i otrzyma karę za jakieś swoje przewinienia, związane z łamaniem prawa, to również nie będzie mógł wykonywać swojego zawodu. Praca adwokata podlega ocenie, jeśli jako klienci uważamy, że jego zachowanie działa na naszą szkodę, że nie wykonuje on swoich obowiązków tak jak powinien, to zawsze możemy to zgłosić odpowiednim organom.

One przeprowadzą kontrolę i jeśli okaże się, że mieliśmy rację, to taki adwokat albo zostanie zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków na kilka miesięcy, albo zostanie uznany za osobę, która już w ogóle nie może wykonywać swojego zawodu. To ważne, aby wszystkie wątpliwości były sprawdzane i rozwiewane, bo dzięki temu będziemy mogli korzystać z usług tylko tych najlepszych adwokatów.

sprostowanie prasowe https://kancelaria-libero.pl/