Jakie są skutki zanieczyszczeń środowiska?

Zanieczyszczenia środowiska to stany spowodowane przedostaniem się do gleby, wody czy powietrza szkodliwych substancji w stanie stałym, ciekłym bądź gazowym o nieodpowiednim składzie lub też w nieodpowiedniej ilości. Są to zjawiska bardzo niebezpieczne i szkodliwe zarówno dla organizmów żywych, jak i przyrody nieożywionej. A jakie są skutki zanieczyszczeń środowiska? Bez wątpienia wśród najbardziej odczuwalnych skutków degradacji środowiska wyróżnić należy globalne ocieplenie, dziurę ozonową i smog.

Jednak równie istotne oraz groźne są także kwaśne deszcze i odory, czyli niepożądane zapachy. Do niebezpiecznych i postępujących skutków zanieczyszczeń środowiska zaliczyć możemy także ozon przygruntowy oraz nieustannie wzrastający hałas. Nie ulega wątpliwości, że wyżej wymienione skutki zanieczyszczeń środowiska są niezwykle niebezpieczne zarówno dla nas, ludzi, jak i dla zwierząt oraz całego nieożywionego świata przyrody.

Warto także zauważyć, że choć znacznej części z nich nie odczuwamy bezpośrednio bądź też nie zwracamy na nie uwagi w codziennym życiu, mają one nieprawdopodobnie duży, oczywiście negatywny, wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie w świecie.

adwokat warszawa prawo karne www.euroalians.pl