Jakie są cele OSP?

Niemal każda jednostka OSP posiada cele, które stara się realizować podejmując stosowne działania. W większości przypadków cele te są bardzo zbliżone. Przede wszystkim jednostki OSP aktywnie współdziałają z PSP oraz z innymi podmiotami.

Do podstawowych zadań OSP zalicza się także udział w akcjach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz w innych zadaniach związanych np. z anomaliami pogodowymi. Ważną rolą jest także ochrona środowiska.

Strażacy są zobowiązani o informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach pożarowych. Niezbędne są wówczas próby zapobiegania im. Strażacy często pełnią także funkcję edukacyjną.

Zazwyczaj biorą udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, na których uczą podstawowych zasad bezpieczeństwa. Większość jednostek swoje cele oraz sposoby ich realizacji ma zapisane w statucie. Jest on jeden z najważniejszych dokumentów danej jednostki OSP.

Warto wspomnieć, że strażacy ochotnicy ze swoich wszystkich działań są skrupulatnie rozliczani.

http://www.okladkinaksiazki.com/ https://restrukta.pl/ www.1jestkokon.com