Jak zostać adwokatem?

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego. To zawód, na którego wykonywanie niestety wciąż mogą sobie pozwolić nieliczni. I nie dotyczy to wyłącznie predyspozycji, ale w dużej mierze także znajomości. Krąg adwokacki jest ściśle zamknięty. Niestety bardzo często nawet obszerna wiedza i ogromne możliwości nie są kluczem otwierającym drzwi do adwokatury. Co zrobić, aby zostać adwokatem? Czy wystarczą marzenia, podparte ciężką i długoletnią pracą?

Droga do adwokatury

Zawód adwokata w Polsce jest regulowany przez ustawę z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Ustawa ta ściśle określa wymagania, obowiązki i przywileje adwokatów. Droga do adwokatury rozpoczyna się wraz z podjęciem studiów na kierunku prawo.

Współcześnie studia te są dostępne zarówno z trybie dziennym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, jak również w trybie zaocznym, w którym zajęcia odbywają się w weekendy, najczęściej w każdy lub co drugi weekend. Studia prawnicze w Polsce można podjąć zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Tych drugich, oferujących nauczanie na danym kierunku, jest zdecydowanie mniej. Studia prawnicze są studiami niezwykle wymagającymi. Są to studia pięcioletnie, jednolite magisterskie. W czasie tych pięciu lat studenci muszą posiąść podstawową jednakże niezwykle rozległą wiedzę w dziedzinie prawa. W pierwszych latach nauki studenci zapoznają się z materiałem ogólnym, w kolejnych latach – w miarę wyboru specjalności, zdobywają wiedzę z tych dziedzin prawa, z którymi wiążą swoją przyszłość. Po odbyciu pięcioletnich studiów oraz po obronie pracy magisterskiej, przychodzi czas na odbycie aplikacji adwokackiej.

Aplikacja adwokacka ma za zadanie przygotować aplikantów do należytego wykonywania zawodu adwokata. Aby jednak móc rozpocząć aplikację adwokacką, konieczne jest pozytywne zdanie egzaminu aplikanckiego, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i odbywa się pod czujnym okiem patrona – adwokata z 5-letnim stażem. Zwieńczeniem aplikacji adwokackiej jest egzamin końcowy, zdawany przed komisją, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele samorządu zawodowego.

Praca adwokata

Adwokat może wykonywać swój zawód indywidualnie lub w zespołach adwokackich np. adwokat Rzeszów. W przeciwieństwie do radców prawnych, adwokaci nie mają możliwości pracowania na etatach m.in. w firmach prywatnych, czy w placówkach państwowych.

https://adwokat-moszczynska.pl/prawo-rodzinne www.garwoszlaki.pl sprostowanie prasowe