Kategoria: Ekologia

Co umożliwia separator ścieków?

Jeżeli korzystamy z przydomowej oczyszczalni ścieków, to musimy mieć pewność, że woda wprowadzana do sieci kanalizacyjnej będzie odpowiednio oczyszczona. Dlatego też, tak ważne jest to,

Jakie są skutki zanieczyszczeń środowiska?

Zanieczyszczenia środowiska to stany spowodowane przedostaniem się do gleby, wody czy powietrza szkodliwych substancji w stanie stałym, ciekłym bądź gazowym o nieodpowiednim składzie

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska

Problem zanieczyszczenia środowiska kojarzy nam się raczej z dostrzegalnymi zatruciami gleby i wody czy też z powszechnie znanymi zjawiskami, takimi jak dziura ozonowa, smog czy kwaśne deszcze. Jednakże poważnym,

Rodzaje zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, czyli stan wywołany wprowadzeniem do powietrza, wody czy gleby substancji w stanie stałym, gazowym i ciekłym, których skład i ilość jest niezgodny z normami jest niezwykle niebezpiecznym

Przyczyny i skutki smogu

Smog, czyli nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz takich zjawisk atmosferycznych,

Szanuj swoje środowisko

Żyjemy w czasach, kiedy coraz mniej uwagi zwraca się na to, co dzieje się obok nas, kiedy ważne jest to, aby mieć coraz więcej, dla samego posiadania danej rzeczy, nawet jeśli