Adwokat, a radca prawny

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pod pojęciem „prawnik” kryją się tak naprawdę dwa zawody. Zawody bardzo do siebie podobne, jednak nieco różne. Mianem prawnika najczęściej określamy adwokata lub radcę prawnego. Oba te zawody są zawodami zaufania publicznego, jednak w pewnym stopniu rożna jest ich specyfika.

Kim jest adwokat?

Adwokat to zawód wykonywany przez osobę, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawo, odbyła aplikację adwokacką oraz praktykę w adwokaturze, a następnie ukończyła z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin adwokacki. Zawód adwokata jest regulowany w Ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Adwokaci w przeciwieństwie do radców prawnych nie mogą pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą. Swoją działalność mogą wykonywać indywidualnie lub w zespołach adwokackich.

W związku z tym, adwokaci zdecydowanie częściej od radców prawnych decydują się na założenie własnej kancelarii adwokackiej, będącej jedyną możliwością wykonywania zawodu. W przeciwieństwie do radców prawnych, adwokaci mają możliwość reprezentacji swoich klientów nie tylko w sprawach cywilnych, czy gospodarczych, ale również karnych i karno-skarbowych. Radcowie prawni tej możliwości nie mają, ponieważ istnieje obawa w związku z ich niezależnością względem pracodawcy. Do podstawowych zadań adwokatów należy udzielanie pomocy prawnej klientom.

Pomoc ta może przybierać wszelaką formę poczynając od przygotowywania wszelkiego rodzaju pism prawniczych – umów, czy odwołań; interpretacji aktów prawnych; sporządzania opinii prawniczych, kończąc na reprezentacji klienta przed sądami i urzędami. Zawód adwokata cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak wciąż jest to profesja, w której liczy się nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale również znajomości.

odmowa sprostowania adwokat piła Prawo karne to przepisy normujące kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej